Quận 5

Quận 5

18/10/2018 21:59 TP.Hồ Chí Minh

TÊN ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SĐT
Nhà Thuốc Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5 Quận 5 0937.964.028
Nhà Thuốc TN Bảo Anh 82 Hải Thượng Lãn Ông , Q. 5 Quận 5 02838547680
Nhà Thuốc TN Phùng Hưng Hãng 186 Phùng Hưng, Q. 5 Quận 5 02838550526
Nhà Thuốc Đại Khánh Hải Thượng Lãn Ông, Q5 Quận 5 02838570167
Nhà Thuốc TN Cửu Long 1 158 Nguyễn Trãi, P. 3, Q. 5 Quận 5 0908407701
Nhà Thuốc YHCT Tư Nhân Hằng Thái 65A Triệu Quang Phục, P. 10, Q. 5 Quận 5 02838562956
Nhà Thuốc TN Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, P. 10, Q. 5 Quận 5 02838554584
NT tư nhân Nam Hưng 200 Phùng Hưng Quận 5 02838550526
NT Xuân Thành 64B Nguyễn Thị Nhỏ Quận 5 02883920925
NT tư nhân Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ông, P10 Quận 5 02838551622
NTTN Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng Quận 5 02838366101
Thong ke